A kalite tütün içim olarak da renk olarak da ve koku olarak da A kalite tütünlerdir.Genelde hafif içim A kalite tütünler damar oranı az rengi sarı içildiği zaman da içene de çevresindek

ADODB.Field error '80020009'

Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

/HtmlOlarakYazdir.asp, line 0